Eltels nyförvärvade norska bolag Vete tecknar fyraårigt ramavtal med Jernbaneverket i Norge

Eltels nyförvärvade bolag Vete Signaltjenester AS i Norge har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Jernbaneverket. De kontrakterade områdena avser Region Midt och Region Nord och avtalsperioden är 2016-2019. Det totala värdet av avtalet väntas uppgå till cirka 9 miljoner euro.

Avtalet omfattar generiska kontroller av befintliga signalanläggningar, som inkluderar såväl kvaliteten som funktionalitet på utrustningen. Tjänsterna omfattar också både korrigerande och akut underhåll. De kontrakterade tjänsterna är av stor betydelse för Jernbaneverket eftersom de omfattar både ökad kapacitet samt säkerhet dygnet runt. Avtalet omfattar också ombyggnad och förändringar av befintliga system.

Fredrik Häggström, President - Eltel Rail & Road kommenterar:
"Vi är mycket glada över det nya avtalet med Jernbaneverket och det är ett starkt bevis på Vetes kompetens och konkurrenskraft. Detta är ett utmärkt steg när vi fortsätter att bygga våra resurser för att möta behoven av järnvägsinvesteringar och underhållstjänster i Norge för de kommande åren".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
Vice President, IR/Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.