Eltels väg- och järnvägsverksamhet vinner ett tvåårigt projektavtal i Sverige

Eltel har vunnit ett projektavtal i sin svenska järnvägsverksamhet. Projektet kommer att öka kapaciteten för 10-minuterstrafik på järnvägen och tillgänglighetsanpassa anläggningen på Roslagsbanan i norra delen av Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tecknat ett huvudentreprenörsavtal med Veidekke Anläggning Öst och Eltel kommer att fungera som underleverantör i projektet för att utföra järnvägsrelaterat arbete. En ny järnvägsstation med nya plattformar och ytterligare spår ska byggas. Det totala värdet av SL:s investering uppgår till cirka 270 miljoner kronor, varav Eltels andel uppgår till cirka en tredjedel.

Eltels leverans omfattar installation av elkraft, kontaktledning, signalsystem och telekommunikation. Projektet kommer att inledas under det fjärde kvartalet 2015 och beräknas slutföras under 2017.

Fredrik Häggström, President - Eltel Rail & Road kommenterar:
"Storstockholms Lokaltrafik är en viktig kund för Eltel och vi är mycket nöjda med att kunna fortsätta vårt tidigare samarbete med alla parter i projektet. Detta kontrakt är ett bevis på vår tekniska kompetens, vårt goda samarbete med andra företag och vår prismässiga konkurrenskraft".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
Vice President, IR/Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.