Eltels valberedning inför årsstämma 2016

Valberedningen i Eltel AB består av företrädare för de fyra största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 augusti 2015.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag om nomineringen av och ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2016. Den 31 augusti 2015 var de fyra största aktieägarna i Eltel AB 3i, Zeres Capital, Swedbank Robur och Fjärde AP Fonden, motsvarande ett ägande av 49,46 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Mattias Eklund, 3i (20,06 % av rösterna)
  • Joakim Rubin, Zeres Capital (10,50 % av rösterna)
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB (9,68 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-Fonden (9,22 % av rösterna)

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 2 mars 2016. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida. Eltels årsstämma 2016 kommer att äga rum den 2 maj 2016.

Aktieägarna i Eltel AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till paivi.hautamaki@eltelnetworks.com eller:

Eltel AB (publ.)
Attention: Group Legal
Box 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sverige

För mer information, vänligen kontakta:
Päivi Hautamäki
Chefsjurist på Eltel AB
paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.