Eltels verksamhet inom kraftdistribution vinner kontrakt på installation av cirka 300 000 nya smarta mätare med Soria-konsortiet i Norge

Eltel har tecknat avtal avseende en uppskattad installationsvolym på 282 000 nya smarta mätare med Soria-konsortiet i Norge. Det är det tredje stora kontraktet på smarta mätare för Eltel i Norge under 2015, vilket befäster Eltels marknadsledande ställning både i Norge och i resten av Norden. Inräknat tidigare erhållna norska kontrakt, samt kontraktet med Kamstrup i Danmark, uppgår Eltels totala orderstock för utbyggnader av smarta mätare nu till cirka 1,6 miljoner.

Soria-konsortiet är en sammansättning av flera energibolag som täcker den norska västkusten, landskapet Tröndelagen och norra delen av Norge. Sju av energibolagen i konsortiet har nu tilldelat Eltel installationskontrakt i den västra delen av Norge. Storleken på de respektive installationerna varierar från 4 000 till 214 000 mätare, varav den största är från energibolaget BKK Nett AS.

De kontrakterade tjänsterna omfattar installation och testning av mätare och kommunikationsinfrastruktur, lagring och logistik, slutkundskommunikation och projektledning i egenskap av huvudentreprenör. Projekten kommer att startas i början av 2016 och förväntas vara slutförda i slutet av 2018.

Juha Luusua, President - Power Distribution Kraftdistribution Eltel AB kommenterar:
"Kontrakten som energibolagen i konsortiet tilldelat oss är en stor framgång för Eltel och kompletterar vår helhetsroll i att implementera infrastruktur för smarta mätare i Norge. Tillsammans med de tidigare avtalen har vi nu en orderstock avseende installation på cirka 1,1 miljoner mätare i Norge. Vi är övertygade om att vi kan utnyttja vår digra erfarenhet från våra tidigare utbyggnadsprojekt och att de olika kundprojekten stöder varandra för att ta den norska utvecklingen av smarta nät till en helt ny nivå. De nya order vi vunnit i Norge och Danmark i år, och våra tidigare referensbeställningar om 3,5 miljoner mätare, gör Eltel till det i särklass mest erfarna företaget inom denna sektor i Europa. Det ger oss en utmärkt plattform för ytterligare tillväxt i andra europeiska länder".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP - IR and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP - Group Communications
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.