Mikael Johansson utsedd till Vice President Strategy i Eltelkoncernen

Mikael Johansson har utsetts till Vice President Strategy i Eltelkoncernen. Han blir också medlem av koncernledningen. Mikael började på Eltel 2010 och kommer senast från rollen som ansvarig för strategiska utvecklingsprojekt.

Mikael kommer i den nya rollen att arbeta med långsiktig affärsutveckling genom att förstärka kapaciteten i koncernövergripande strategiprocesser liksom att fortsätta stödja utvecklingen och implementeringen av Eltel Way. Vidare kommer Mikael även driva insatser kopplade till strategiska förvärvsmöjligheter.

Mikael Johansson har en kandidatexamen från Uppsala Universitet i systemvetenskap från 2001och en magisterexamen i ekonomi från 2003. Därefter arbetade han på Bredbandsbolaget bland annat som ansvarig för DSL Delivery 2003 till 2005. År 2005-2010 var Mikael managementkonsult på BearingPoint och senare Deloitte, vilket inkluderade ledning av större strategiska förändringsprojekt.

Mikael Johansson börjar i sin nya position den 1:a september 2015. Han rapporterar då till Eltels koncernchef Axel Hjärne.

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.