Norska konkurrensmyndigheten godkänner Eltel-transaktion

Den norska konkurrensmyndigheten har gett sitt godkännande till samgåendet mellan Eltel Networks AS och Eltel Sønnico AS. Detta innebär att ett av villkoren är uppfyllt för genomförandet av Eltels förvärv av den andra hälften av joint venture-bolaget Eltel Sonnico AS i Norge från sin partner Umoe. Eltel och Umoe är nu i en process av att slutföra vissa bekräftande omdömen och nödvändiga juridiska registreringar i Norge innan slutförandet av transaktionen, vilket väntas ske i början av september 2015.

Det var den 10 augusti 2015 som Eltel meddelade att man kommit överens om att förvärva den andra hälften av aktierna i joint venture-bolaget Eltel Sønnico AS i Norge från sin partner Umoe för 265 miljoner norska kronor. Eltel Sønnico AS bildades i början av 2014 genom en sammanslagning av Eltels och Umoes kommunikationsverksamheter i Norge. Efter förvärvet kommer Eltel att vara ensam ägare av bolaget. Förvärvet var föremål för godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.