Stort deltagande i Eltel incitaments-program LTIP 2015

På Eltels bolagsstämma i maj 2015 beslutades det att införa ett långsiktigt incitamentsprogram "LTIP 2015" för nyckelpersoner i Eltel koncernen. Teckningsperioden för programmet ägde rum i augusti 2015. Intresset för att delta var högt med en anslutningsgrad på 97 procent. Efter avslutad teckningsperiod för aktiesparprogrammet uppgick antalet Sparaktier till 91 953. Aktierna har köpts på ett strukturerat sätt på aktiemarknaden i september 2015 till ett värde av cirka 8,7 miljoner kronor.

Syftet med LTIP 2015, som godkändes av årsstämman den Eltel den 19 maj 2015, är att öka intresset för koncernen som arbetsgivare och behålla och rekrytera kvalificerade nyckelpersoner.

LTIP 2015 är riktad mot 70 nyckelpersoner i Eltel koncernen. Deltagande i LTIP 2015 förutsätter att deltagaren förvärvar och låser in stamaktier i Eltel i LTIP 2015 ("Sparaktier").

LTIP 2015 kan också ge rätt till tilldelning av "Matchningsaktier" och kompletterande "Prestationsaktier" i Eltel.

För mer information besök: http://www.eltelgroup.com/sv/ersattning-och-incitamentsprogram/

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 9 300 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.