Ändring i Eltels koncernledning - Henrik Sundell utses till ny chefsjurist

Henrik Sundell har utsetts till chefsjurist och medlem av koncernledningen i Eltel från och med den 1 oktober 2016. Henrik Sundell kommer att rapportera till Eltels VD och koncernchef Håkan Kirstein.

Henrik Sundell har tidigare arbetat i liknande ledande befattningar inom olika internationella företag, bland annat AGA, Ericsson, DeLaval, och nu senast Fingerprint Cards.

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel 
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.