Eltel förvärvar en plattform för expansion av smarta mätare i Tyskland

Eltels verksamhet inom eldistribution förvärvar U-SERV – ett bolag som verkar inom elmätning

Eltel har idag tecknat avtal om att förvärva U-SERV GmbH, ett företag som verkar inom el- och gasmätning i Tyskland. Eltel har idag en stark marknadsposition i Norden inom området smarta elmätare med referens till mer än fem miljoner installationer av smarta elmätare inklusive ny orderstock på 1,6 miljoner installationer. Förvärvet utökar nu Eltels verksamhet till att omfatta även den tyska marknaden. U-SERVs starka och snabbt växande lokala närvaro i kombination med Eltels internationella kompetens inom utbyggnaden av smarta mätare erbjuder god potential för ytterligare tillväxt.

U-SERV är ett av de stora företagen inom mätarservice i Tyskland med en omsättning på cirka 9 miljoner euro. U-SERV har cirka 50 medarbetare och möjlighet att vid behov mobilisera fler än 1 000 anställda. U-SERVs produktutbud omfattar avläsning av elmätare, egen avläsning, mätarbyten och gasjusteringar. U-SERVs verksamhet inom installationer i gasapplikationer erbjuder Eltel möjlighet att utöka sin nuvarande verksamhet för smarta elmätare. U-SERV är ett växande företag med en kundbas bestående av dussintals elbolag inklusive några av de större eldistributörerna i Tyskland. Denna kundbas ger framtida möjligheter för Eltel att erbjuda eldistributörerna sitt bredare tjänsteutbud.

Eltel förvärvar även EVBs tillgångar inom fältservice och fortsätter affärsutvecklingsavtal med ATV Energie GmbH i Tyskland

Vidare har Eltel kommit överens om att förvärva EVB Billing und Services GmbHs tillgångar inom fältservice. EVB är ett dotterbolag till ATV Energie GmbH. Tillgångarna består av EVBs kundbas för mätningsrelaterad fältservice och inkluderar även ett erbjudande till personalen att övergå till Eltel. Som ett led i förvärvet av U-SERV kommer det befintliga avtalet för affärsutveckling mellan U-SERV och ATV Energie GmbH att överföras till Eltel. Genom detta avtal kommer ATV, EVB och Eltel att samarbeta för att expandera verksamheten för smarta mätartjänster i Tyskland. ATV och EVB kommer att delta i kundförsäljning, försäljningsförhandlingar och allmänt främja Eltels tjänster inom eldistribution i Tyskland. ATV och EVB har en djup kunskap om och god tillgång till den tyska elsektorn.

Den europeiska marknaden kommer att fortsätta att erbjuda betydande framtida potential för installation av smarta mätare. De nationella tidsplanerna för att genomföra installationer av smarta mätare inom EU varierar. Vissa länder har slutfört projekten medan andra har påbörjat implementeringen eller har endast initierat pilotprojekt. I maj 2016 beräknas den nya tyska lagstiftningen, Digitale Energiewende, vara klar med avsikt att förplikta elbolag att installera intelligenta mätarsystem under perioden 2017-2032. Anbudsgivning för större projekt för smarta mätare förväntas börja under 2016. I Tyskland beräknas det totala antalet elmätare uppgå till 43 miljoner. En annan tillväxtmöjlighet för Eltel finns inom marknaden för gasmätare.

Förvärvet av U-SERV och avtalet för ATVs tillgångar beräknas vara klart i maj.

Juha Luusua, VD – Eltel Power Distribution kommenterar:

"Eltel har förberett ett inträde på den tyska marknaden för smarta mätare under en längre tid. Efter noggrann analys och förhandlingar, är vi glada att slutföra denna process med förvärvet av tyska U-SERV. Med den erfarenhet och aktuella position U-SERV har, kombinerat med samarbetsavtalen med parterna för affärsutveckling, ATV och EVB, är vi övertygade om att vi har ett vinnande team på plats. Vi välkomnar de anställda på U-SERV och fältserviceteamet på EVB till Eltel för att tillsammans bygga ett smartare tyskt energisystem".

For further information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – Group External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

About Eltel
Eltel is a leading European provider of technical services for critical infrastructure networks – Infranets – in the segments of Power, Communication and Transport & Security, with operations throughout the Nordic and Baltic regions, Poland, Germany, the United Kingdom and Africa. Eltel provides a broad and integrated range of services, spanning from maintenance and upgrade services to project deliveries. Eltel has a diverse contract portfolio and a loyal and growing customer base of large network owners. In 2015 Eltel’s net sales amounted to EUR 1,255 million. The current number of employees is approximately 9,600. Since February 2015, Eltel AB is listed on Nasdaq Stockholm.