Eltel utser Lars Nilsson till interims-CFO

Eltel ABs CFO Gert Sköld måste på grund av tung arbetsbelastning de senaste månaderna tillsvidare vara ledig för att kunna återhämta sig. Eltel har anställt Lars Nilsson (60) som interims-CFO under Gert Skölds frånvaro. Lars Nilsson kommer från och med den 21 november att ansvara för alla åtaganden som CFO och han kommer att rapportera till Eltels VD och koncernchef Håkan Kirstein samt ingå i koncernledningen.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef på Eltel kommenterar: "Vi inser att Gert på grund av tung arbetsbelastning på sistone måste ta ledigt för att återhämta sig. I hans frånvaro har vi därför gjort en tillfällig lösning och anställt Lars Nilsson som interims-CFO. Det känns betryggande att vi redan har en mycket kompetent ekonomifunktion och att resten av ledningen kommer att se till att den dagliga verksamheten inte påverkas samt också ge sitt fulla stöd så att överlämningen till Lars Nilsson blir snabb och smidig. Eltels ledning lägger för närvarande mycket kraft på den grundliga översynen av projektverksamheten, inklusive planering av korrigerande operativa åtgärder, för att återställa situationen i den här delen av vår verksamhet.”

Lars Nilsson har lång erfarenhet av ledande befattningar inom olika sektorer, främst som CFO i bland annat Tele2 (publ), Axfood (publ), ABB Financial Services, Fritidsresegruppen och senast Nordic Cinema Group. Han har en Master of Science i Business & Economics.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016 kl. 08:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.