Eltel vinner krafttransmissionskontrakt i Storbritannien värt nästan 45 miljoner euro

Eltels 50/50 joint venture-bolag Carillion-Eltel i Storbritannien har tecknat ett krafttransmissionskontrakt för projektering, upphandling och byggande av en ny luftledning för National Grid i Storbritannien. Det totala värdet av kontraktet uppgår till nästan 45 miljoner euro.

Kontraktet för den luftburna transmissionsledningen är ett projekt för att bygga en 400 kV-ledning inklusive 60 master i sydöstra England. Den totala längden av linjen är cirka 20 kilometer. Förutom byggandet av den nya linjen ingår demontering av en befintlig 132 kV luftledning i kontraktet. Det totala värdet av kontraktet är uppskattat till nästan 45 miljoner euro och projektet genomförs av joint venture-bolaget Carillion-Eltel.

Enligt standardförfaranden i Storbritannien, granskas projektet för närvarande av inspektionen för stadsplanering och ett beslut om genomförande beräknas ske i juni 2017 av departementschefen för departementet för näring, energi och industriell strategi. Om tillstånd beviljas av departementschefen sker byggstart på sommaren2017 och beräknas pågå fram till 2021.

Fredrik Menander, President – Power Transmission at Eltel AB kommenterar:
"Vi är mycket glada över att vara tillbaka på den brittiska krafttransmissionsmarknaden med ett nytt kontrakt för National Grid. Vårt joint venture med Carillion plc vann sitt första uppgraderingskontrakt för transmission under 2012. Eltels kapacitet när det gäller gränsöverskridande arbetskraft och vår systemteknik för transmission i Polen har varit en viktig bidragande orsak till vår framgång i Storbritannien. Detta nya avtal är ett bevis på vår konkurrenskraft att leverera väl konstruerade ingenjörsprojekt på ett säkert och kostnadseffektivt sätt." 

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.