Eltel vinner treårskontrakt inom eldistribution i Finland värt cirka 18 miljoner euro

Eltel har tecknat ett treårigt avtal med Elenia Oy för att bygga och underhålla deras eldistributionsnät i Finland. Värdet av kontraktet beräknas till cirka 18 miljoner euro och kontraktsperioden börjar i februari 2017. Detta avtal bekräftar återigen Eltels leveransförmåga av tjänster inom området eldistribution.

Detta treåriga ramavtal med Elenia Oy avser att bygga och underhålla deras eldistributionsnät i Finland. Kontraktet omfattar fyra geografiska områden i västra Finland och i Tammerfors-regionen. Avtalsperioden börjar i februari 2017 och löper fram till januari 2020. I kontraktet ingår även en förlängningsoption avseende ytterligare två tvåårsperioder fram till januari 2024. Värdet av kontraktet beräknas till cirka 18 miljoner euro.

Juha Luusua, President - Eltel Power Distribution kommenterar:
"Elenias höga investeringsnivå i kraftnätet, som också drivs av vädersäkrad infrastruktur, ger oss goda tillväxtmöjligheter framöver. Sedan några år tillbaka har vi infört nya metoder för exempelvis kabeldragning under jord där Eltels utförandekvalitet och prestanda ständigt har förbättrats. Att vi vunnit Elenias upphandling för dessa tre nya områden är ett bra bevis på detta. Vi strävar efter att fortsätta denna utveckling och ytterligare öka vår leveransförmåga. Vårt samarbete med Elenia är mycket viktigt eftersom Elenia är en av föregångarna inom europeisk kraft- och eldistribution."

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications  
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.