Eltel vinner två stora kontrakt inom kraftöverföring i Polen till ett värde av ungefär EUR 25 miljoner

Eltel har tecknat två kontrakt med den polska kraftnätsoperatören PSE S.A. för ombyggnad av två högspänningsstationer i regionerna Jasiniec och Joachimow i Polen. Värdet på de två kontrakten är ungefär EUR 25 miljoner.

Stationsprojektet i Jasiniec är ett totalåtagande omfattande komplett ombyggnad av en existerande 220/110 kV transformatorstation inklusive ett helt nytt 400 kV ställverk. Projektet inkluderar tillståndsberedning, konstruktion, bygg och anläggningsbyggen, montage och idrifttagning av utrustningen samt tillhörande kontroll och hjälpsystem i stationen. Stationsprojektet i Joachimow är också ett totalåtagande omfattande allt från konstruktion till idrifttagning och överlämnande till kund. Båda kontrakten kommer att starta under 2016. Projektet i Jasiniec kommer att avslutas i slutet av 2019 och projektet i Joachimow avslutas i början av 2019.

De erhållna projekten är del av ett större investeringsprogram som PSE genomför och som omfattar 1770 km av nya 400 kV och 220 kV transmissionslinjer samt 200 km och 1220 km uppgraderingar av 400 kV respektive 220 kV existerande transmissionslinjer. Investeringsprogrammet kommer att bidra till att förstärka och utöka det nationella polska kraftnätet när det gäller energiöverföring och anslutningar av nya genereringskällor. I november förra året och som tidigare publicerats erhöll Eltel ett antal kontrakt från PSE inkluderande en transmissionslinje och uppgradering av en existerande transformatorstation. Totala värdet på dessa kontrakt var EUR 26 miljoner. Projekten är en del av det ovan nämnda PSE investeringsprogrammet.  

Fredrik Menander, President, Power Transmission på Eltel AB kommenterar:
“Den senaste tidens erhållande av både luftlednings- och transformatorstationsprojekt från PSE är ett bevis på Eltels konkurrenskraft på den polska marknaden. Eltel kan erbjuda ett komplett paket med allt från omfattande konstruktion till en lyckad idrifttagning, som bygger på vår långa erfarenhet och den plattform vi har för specialiserade transmissionsresurser och kunskap i Polen. De nya kontrakten kompletterar vår övergripande orderstock på ett bra sätt och bidrar till en stabil utveckling av verksamheten framöver”.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - Investor Relations and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP - Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.