Eltels affärsverksamhet för fast telekommunikation tecknar nytt treårigt ramavtal med DNA i Finland värt 15 miljoner euro

Eltel har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med den finska teleoperatören DNA. Det nya avtalet kommer att öka Eltels marknadsandel i Finland avseende den fasta telekommunikationsverksamheten. Värdet på avtalet uppskattas till cirka 15 miljoner euro under treårsperioden.

Med det nya avtalet blir Eltel en stor leverantör av tjänster i fasta nätverk för DNA. Avtalet omfattar byggnation, installation och underhåll av DNA:s fiber- och kopparnät i Finland. Därutöver innefattar avtalet leveranser av nätverkstjänster till företag och privatkunder i södra Finland. Avtalet gäller från och med februari 2016 till slutet av januari 2019.

Jan Tamlander, chef för Transmission Networks på DNA Ltd kommenterar:
"Våra erfarenheter av Eltel i tidigare projekt har varit mycket positiva och de har alltid levererat i tid och med fokus på kvalitet. Vi är övertygade om att Eltels mångsidiga sakkunskap kommer att vara värdefull i våra kritiska utvecklingsprojekt inom fasta nätverk."

Peter Uddfors, President Fixed - Communication på Eltel kommenterar:
"Vi är mycket nöjda med att vi återigen, efter några år, har blivit utvalda som en långsiktig ledande partner för DNA i Finland. Vi är övertygade om att Eltels processer stödda av våra moderna IT-lösningar, kommer att tillföra värde för både DNA och Eltel för att ytterligare förbättra kvalitén, effektiviteten i verksamheten och kundtillfredsställelsen."

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP, IR and Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Jan Tamlander
Chef för Transmission Networks, DNA Ltd
Tel: +358 44 044 2841, jan.tamlander@dna.fi

Om DNA
DNA Ltd är ett finländskt telekommunikationsföretag som levererar högkvalitetstjänster avseende röst, data och TV för kommunikation, underhållning och arbete. DNA är Finlands största kabeloperatör och den ledande betal-TV-leverantören för både kabel- och marknät. För DNA är det viktigaste tillväxtområdet för företagskunder det nya sättet att arbeta, oberoende av tid och plats, vilket underlättas av smarta terminaler, olika kommunikationstjänster och snabba förbindelser. År 2014 omsatte DNA 833,5 miljoner euro med en rörelsevinst om 27,6 miljoner euro. DNA har mer än 3,5 miljoner abonnemang i de fasta och mobila kommunikationsnäten. I koncernen ingår även DNA Store, Finlands största detaljhandelskedja som säljer mobiltelefoner. För mer information, besök www.dna.fi och följ oss på TwitterDNA_fi och Facebook.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.