Eltels affärsverksamhet för krafttransmission vinner ett kontrakt för Statnett i Norge värt cirka 50 miljoner euro

Eltel har vunnit ett nytt kontrakt för att bygga en 420 kV-kraftledning för Statnett i Finnmark i Norge. Detta är det andra större kontraktet som Eltel tar hem i Norge i år och det bekräftar Eltels ambition att vara den ledande konstruktören av krafttransmissionssystem i Norden.

Kraftledningskontraktet omfattar bland annat prefabricerade fundament, montage av kraftledningstorn, lindragning och materialleveranser för att bygga den 90 km långa 420 kV-kraftledningen mellan Reisadalen och Skillemoen. Genomförandet av projektet kräver omfattande vinterarbete vilket gör projektet väl lämpat för Eltel med tanke på Eltels omfattande erfarenhet av arbete under nordiska vinterförhållanden. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 50 miljoner euro och arbetet kommer att utföras under tidsperioden 2016-2020.

Byggandet av kraftledningen från Reisadalen till Skillemoen är kopplad till det strategiska program vars syfte är att säkra kraftförsörjningen i Finnmark. Den aktuella ledningen är en del i den nya Balsfjord-Skaidi-förbindelsen. Kraftledningen kommer ytterligare att bidra till värdeskapande i regionen och till utvecklingen av nya projekt för förnybar energi.

Fredrik Menander, President – Power Transmission, Eltel AB kommenterar:
“Statnetts beslut att välja Eltel som huvudleverantör för detta kraftledningsprojekt är en stor seger för oss och vi är mycket nöjda med att ytterligare öka vår närvaro på den nordiska marknaden för kraftsystem. Kontraktet ger uttryck för Statnetts förtroende för Eltels förmåga att genomföra stora och komplexa projekt på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Vi ser fram emot ett givande samarbete och ett effektivt projektgenomförande tillsammans med Statnett”. 

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.