Eltels eltransmissionsverksamhet vinner sitt första transformatorstationskontrakt åt Statnett i Norge

Eltel har vunnit ett kontrakt för totalleverans av en ny 420 kV-transformatorstation åt Statnett i Norge. Kontraktet är ytterligare ett viktigt steg för att stärka Eltels ställning på den nordiska marknaden för 420 kV transformatorstationer.

Eltel har stor erfarenhet av denna typ av projekt genom sin omfattande portfölj av transformatorstationsprojekt i norra Europa inklusive Finland, Tyskland och Polen. Det nya kontraktet i Norge, tillsammans med det tidigare i år meddelade kontraktet med E.ON i Sverige, stärker Eltels marknadsposition i Norden.

Det aktuella transformatorstationsprojektet i Norge ingår, som en integrerad del i Statnetts pågående utvecklingsplan, i ett omfattande program för nätförstärkning och ersättande av föråldrade anläggningar. Statnett har tidigare meddelat sina investeringsplaner vilka uppvisar en betydande ökning av investeringar i centralnätet under den pågående tioårsperioden fram till 2023.

Kontraktet gällande transformatorstationen omfattar konstruktion och byggnation av en ny 420 kV transformatorstation inklusive mark- och byggarbeten. Den nya transformatorstationen, placerad i Telemark på Vemorktoppen, ska ersätta en befintlig transformatorstation som byggdes 1972. Den befintliga transformatorstationen ska demonteras som en del av det aktuella kontraktet. Projektet påbörjas under våren 2016 och fortsätter in i 2018. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 7,5 miljoner euro.

Fredrik Menander, President - Power Transmission, Eltel AB kommenterar:
“Vi ser beslutet av Stattnet i Norge att välja Eltel som huvudentreprenör för sitt transformatorstationsprojekt som en stor framgång för oss och ett uttryck för Statnetts förtroende för Eltels förmåga, inte bara vår projektlednings- och tekniska förmåga utan också vår förmåga att genomföra ett projekt på ett säkert sätt. Vi ser fram emot ett gott samarbete och ett effektivt projektgenomförande tillsammans med Statnett”.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – Group External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.