Eltels hållbarhetsrapport för 2015 är publicerad

Eltel har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2015.

Eltel har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2015 i PDF-form på engelska. Rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida www.eltelgroup.com och kan också beställas genom att maila till info@eltelnetworks.com.

Eltels Årsredovisning 2015 kommer att publiceras under vecka 15.

För mer information kontakta
Hannu Tynkkynen
Director, External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.