Finska Konkurrens- och konsumentverket överklagar marknadsdomstolens beslut

Den 30 mars 2016 förkastade marknadsdomstolen i Finland såsom preskriberat påståendet från finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) om att Eltel skulle ha överträtt konkurrensreglerna. Påstådendet gällde verksamheten för planering och byggande av kraftledningar i Finland.

KKV har den 29 april 2016 inlämnat ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över den finska marknadsdomstolens beslut.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Mob: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Päivi Hautamäki
General Counsel and Group Secretary
Mob: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.