Förändring i sammansättningen av Eltels valberedning

Som en följd av förändring av ägandet i Eltel AB har sammansättningen av Eltels valberedning förändrats. Eltels fyra största aktieägare den 25 februari 2016 var Zeres Capital, Lannebo Fonder AB, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4).

Eltels tidigare största ägare 3i Group plc minskade sitt innehav från 20,0% till 7,6% och är för närvarande den femte största aktieägaren. 3i Group plc kommer följaktligen att avgå från valberedningen medan Lannebo Fonder tar dess plats.

Från och med idag är valberedningens ledamöter därmed:

Joakim Rubin, Zeres Capital (12,90 % av rösterna)
Lars Bergkvist, Lannebo Fonder AB (9,89 % av rösterna)
Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder (9,42 % av rösterna) och
Per Colleen, Fjärde AP-fonden (AP4) (9,22 % av rösterna)

Medlemmarna i valberedningen representerar 41,43 % av rösterna i bolaget.

Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets webbplats. Eltel årsstämma 2016 kommer att äga rum den 2 maj 2016.

För mer information kontakta:

Päivi Hautamäki
Chefsjurist på Eltel AB
paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.