Håkan Kirstein utsedd till ny VD i Eltel

Eltels styrelse har utsett Håkan Kirstein som ny koncernchef och VD i Eltel. Han tillträder sin tjänst den 19 september 2016.

Håkan Kirstein är styrelsemedlem i Eltel AB sedan maj 2016. Han började sin karriär inom Statoil Detaljhandel och avancerade till att bli VD för Statoil Hydro Sweden AB. Efter femton år inom Statoilkoncernen tillträdde han positionen som VD för Niscayah Group AB, marknadsledande inom tekniska säkerhetstjänster och vid det tillfället noterat på Nasdaq Stockholm. Under Håkan Kirsteins ledning genomgick företaget en större förändringsprocess, vilket resulterade i en avsevärd förbättring av lönsamheten. Innan han valdes in i Eltel styrelse hade Håkan ett interimsuppdrag som VD för Imtech Nordic AB - ett ledande installationsföretag inom uppvärmning och sanitet och elektro- och VVS-teknik.

Eltels styrelseorodförande Gérard Mohr kommenterar:
"Håkan Kirstein har en gedigen erfarenhet av att driva serviceverksamhet med stort kundfokus och har visat goda ledaregenskaper i decentraliserade företag med bred geografisk plattform, vilket rimmar väl med ”The Eltel Way”. Han har också erfarenhet av verksamhet där kompetens inom projektledning är avgörande. Dessutom imponerades styrelsen av hans strategiska kvaliteter under arbetet med Eltels strategi under första halvåret i år. Jag är övertygad om att Håkan har utmärkta förutsättningar att framgångsrikt leda den framtida utvecklingen av Eltel".

Håkan Kirstein kommentarer:
"Jag är hedrad över att ha utsetts till koncernchef för Eltel. Det är ett privilegium att få vara en del av ett företag som med starkt engagemang levererar högkvalitativa tjänster och lösningar till våra kunder. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Eltel-teamet".

Den 19 september lämnar Håkan Kirstein sin befattning som styrelseledamot i Eltel och positionen kommer för närvarande inte att ersättas av en ny ledamot.

Eltels styrelse och Axel Hjärne har kommit överens om att Axel Hjärne kommer att stanna i sin befattning som VD till den 18 september 2016.

"Under Axel Hjärnes enastående ledarskap, och tack vare sin vision och utformning av ”The Eltel Way”, har Eltel vuxit till en av de ledande i Europa inom Infranetbranschen. På hela styrelsens vägnar tackar jag Axel för hans stora insats", säger Gérard Mohr.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 12:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.