Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2015

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2015 fredagen den 19 februari 2016 cirka kl 08:00 svensk tid. Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld håller en presentation på engelska kl 12:00. Presentationsmaterial kommer att finna tillgängligt vid samma tid på Eltels hemsida: www.eltelgroup.com.

Presentationen hålls på Summit T-house, Engelbrektsplan 1 i Stockholm. Lunch serveras från kl 11.45. Anmäl ditt deltagande i förväg via mail till hearings@financialhearings.com.

Presentationen visas även i realtid via webcast på www.eltelgroup.com. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

  • Sverige: +46 8 56 64 26 90

  • Storbritannien: +44 20 30 08 98 01

Vänligen ring in i god till och anmäl dig.

Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen eller skriftligen via webcasten. Presentationen går också att titta på i efterhand på www.eltelgroup.com.

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.