Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för andra kvartalet 2016

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016 fredagen den 19 augusti 2016 cirka kl 8:00 svensk tid. Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld håller en presentation via audiocast på engelska kl. 10:00.

Presentationen kan följas i realtid via audiocast på www.eltelgroup.com eller via telekonferens. De som vill delta i telekonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

  •  Sverige: +46 8 56 64 26 91 
  •  Finland: +358 9 81 71 04 93
  •  Storbritannien: +44 20 30 08 98 02 

Vänligen ring in i god tid och anmäl dig.

Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via audiocast eller telekonferensen. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt vid samma tid och går att följa i efterhand på www.eltelgroup.com.

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.