Ulf Lundahl tillträder som ny styrelseordförande i Eltel AB

Eltel AB’s styrelseordförande, Gerard Mohr, har beslutat att avgå från sin position och lämna styrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen har inom sig valt Ulf Lundahl som ny ordförande i styrelsen för tiden fram till dess en ny ordförande valts av nästa bolagsstämma. Eltels ordinarie bolagsstämma hålls den 28 april 2017.

Ulf Lundahl har varit medlem i Eltels styrelse sedan 2014 och medlem i revisionskommittén sedan 2015. Han har bred erfarenhet från olika brancher och har innehaft seniora ledningspositioner i bland andra L E Lundbergföretagen och Danske Bank samt flere styrelseuppdrag. Han är för närvarande bland annat styrelseordförande i Ramirent Oyj och styrelsemedlem i Attendo AB (publ), Holmen AB (publ) och Indutrade AB (publ).

Ulf Lundahl, ny styrelseordförande i Eltel kommenterar:
”Majoriteten av Eltels verksamhet utvecklas väl och enligt plan. Risknivån i en del av verksamheten bör sänkas, speciellt inom projektverksamheten, i vilken vi för tillfället har vissa operativa utmaningar. Eltels ledning genomför för närvarande en grundlig översyn i den delen av verksamheten inklusive en plan för korrigerande åtgärder. I min roll som ny ordförande kommer jag att säkerställa att styrelsen effektivt stöder ledningen i denna process”.

Efter att ovannämda förändring registrerats kommer styrelsen i Eltel AB att bestå av följande medlemmar utsedda av bolagsstämman 2016:

  • Ulf Lundahl, styrelseordförande
  • Gunilla Fransson
  • Matti Kyytsönen 
  • Susanne Lithander 
  • Rada Rodriguez 
  • Karl Åberg

Styrelsen har beslutat att Eltel revisionskommitté, från och med den 9 november 2016, har skall bestå av följande medlemmar: Susanne Lithander (ordförande), Ulf Lundahl och Matti Kyytsönen (ny den 9 november) och att ersättningskommittén skall bestå av Karl Åberg och Gunilla Fransson (ny den 9 november).

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 November 2016 kl.15.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.