Antal aktier och röster i Eltel AB

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Eltel AB (publ) ökat genom den nyligen genomförda företrädesemissionen i bolaget.

Idag, på den sista handelsdagen i juli, finns totalt 157 097 595 aktier i bolaget, varav 156 560 595 är stamaktier och 537 000 är C-aktier. Samtliga C-aktier innehas av Eltel.

Stamaktierna berättigar till en röst per aktie och C-aktierna berättigar till 1/10 röst per aktie. Således berättigar det totala antalet aktier i bolaget till totalt 156 614 295 röster.

Eltels aktiekapital uppgår till cirka 158 433 250 euro efter registrering av aktieemissionen.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com  

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 12.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 400. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.