Eltel avyttrar sin affärsverksamhet i Estland

Eltel har idag tecknat ett avtal om att sälja sin affärsverksamhet i Estland till det estniska företaget Tecnolines OÜ som är verksamt inom nätverksdesign, konstruktion och underhållstjänster. Eltels estniska verksamhet omfattar infranettjänster inom kraft, gas och telekommunikation.

Under 2016 hade verksamheten en nettoomsättning om 26,3 miljoner euro, uppvisade låg lönsamhet och sysselsätter idag drygt 300 personer. Slutförandet av transaktionen är föremål för godkännande av de estniska konkurrensmyndigheterna och förväntas ske senast under det fjärde kvartalet 2017. Köpesumman, som är föremål för förändringar i rörelsekapitalet fram till slutförandet av transaktionen, uppskattas uppgå till dryga 3 miljoner euro. Kassaflödespåverkan i det fjärde kvartalet 2017 uppskattas till cirka 2,5 miljoner euro. Transaktionen förväntas påverka koncernens EBITA negativt med cirka 1 miljon euro och Eltel redovisar goodwillnedskrivningar om cirka 3,8 miljoner euro i det tredje kvartalet 2017 relaterat till denna avyttring.

I februari 2017 beslutade Eltel att dess strategiska inriktning kommer att vara på koncernens kärnverksamheter inom kraft och kommunikation på de geografiska marknaderna Norden, Polen och Tyskland.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.