Eltel justerar villkoren i sina långsiktiga incitamentsprogram

Eltels styrelse har beslutat att justera beräkningen av de så kallade matchningsaktierna som omfattas av bolagets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP), som initierades 2015 och 2016. Detta görs för att kompensera för utspädningseffekten av den företrädesemission om 150 miljoner euro som framgångsrikt slutfördes i juni 2017.

Enligt beslutet har antalet matchningsaktier omräknats för att bibehålla det ekonomiska incitamentet som deltagarna hade i programmen före genomförandet av företrädesemissionen. Antalet tilldelningsbara matchingsaktier baserat på innehavet av de så kallade sparaktierna har justerats från 1,0x till 1,68x. Justeringen är baserad på villkoren i programmen och är i enlighet med svensk marknadspraxis för omräkning av finansiella instrument.

Alla övriga villkor i incitamentsprogrammen är oförändrade.

För uppdaterad och mer detaljerad information om Eltels LTI program, se http://www.eltelgroup.com/sv/ersattning-och-incitamentsprogram/

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.