Eltel planerar att slå samman delar av flyg- och säkerhetsverksamheten med affärsområdet Communication och avyttra kvarvarande enheter

I januari 2017 meddelade Eltel om sammanslagningen av sina verksamheter för fast och mobil kommunikation till ett affärsområde, Communication. Under den pågående integrationsprocessen har det blivit uppenbart att det finns synergier även med Eltels verksamhet för flyg och säkerhet i Danmark och delar av motsvarande verksamhet i Sverige. Eltel planerar därför att integrera dessa delar i affärsområdet Communication. Verksamheten hade en nettoomsättning om cirka 21 miljoner euro och cirka 100 anställda under 2016.

De återstående delarna av flyg- och säkerhetsverksamheten (Aviation & Security), med verksamhet i Sverige, planeras att avyttras. År 2016 hade dessa verksamheter en omsättning på cirka 32 miljoner euro och 175 anställda.

De planerade ändringarna är i linje med Eltels strategi som kommunicerades in februari 2017. Då kommunicerade Eltel att strategiskt fokus kommer att ligga på kärnverksamheterna inom segmenten Power och Communication. Geografiskt kommer marknaderna i Norden, Polen och Tyskland att prioriteras. Verksamheten som inte ingår i Eltels kärnverksamhet kommer att avyttras, däribland krafttransmission i Afrika, järnvägs- och eldistributionsverksamheten i Baltikum samt nu också en del av flyg- och säkerhetsverksamheten.

Eltels flyg- och säkerhets verksamhet rapporterades tidigare inom segmentet Transport & Security och har utvecklats väl.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.