Eltel säljer en del av sin affärsverksamhet Communication i Polen

I februari 2017 beslutade Eltel om en ny strategi för att fokusera sin verksamhet på företagets stabila och lönsamma kärnverksamheter Power och Communication i Norden och Polen och selektivt fortsätta att växa i Tyskland. Eltel har gått igenom den definierade kärnverksamheten och har beslutat att avyttra en del av affärsverksamheten Communication i Polen som visat svag lönsamhet och som tillhandahåller underhållstjänster.

Eltel har idag tecknat och slutit ett avtal med polska BKJ sp. z o.o. om att avyttra sin verksamhet som avser underhållstjänster för telekommunikation i Polen. Verksamheten omfattar underhåll av kopparnät för den polska telekomoperatören Orange. Under 2016 uppgick nettoomsättningen av denna verksamhet till cirka 24 miljoner euro och den sysselsatte cirka 950 personer. Verksamheten hade endast marginell inverkan på koncernens lönsamhet 2016. I samband med transaktionen bokför Eltel en reaförlust om cirka 1,0 miljoner euro som påverkar EBITA-resultatet för det andra kvartalet.

Denna transaktion syftar till att öka möjligheterna för segmentet Communication att fokusera på de underhålls- och uppgraderingstjänster som presterar bra och som visar goda tillväxtmöjligheter, särskilt inom områdena fiber- och mobilverksamheten. Efter denna transaktion kommer Eltels kärnverksamhet i Polen att bestå av fiberutrullning och mobilrelaterad verksamhet inom Communication samt konstruktion och byggnation av luftledningar och transformatorstationer inom Power. Dessa affärsverksamheter sysselsätter totalt cirka 1 000 personer.

För mer information:
Håkan Kirstein
President och CEO
Tel: +46 8 585 376 00, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.