Eltel säljer sin affärsverksamhet i Lettland

Eltel har idag sålt sin affärsverksamhet I Lettland i en MBO genom vilken Jurijs Kokorevics (distriktschef på Eltel) förvärvar 100 procent av aktierna i SIA Eltel Networks. Eltels affärsverksamhet I Lettland omfattar design, byggnation och underhållsservice av nätverk för eldistribution och krafttransmission.

Under 2016 hade denna verksamhet en nettoomsättning om 4,7 miljoner euro, var marginellt förlustbringande och sysselsätter idag 91 personer. Transaktionen som är undertecknad och slutförd idag förväntas ha negativ påverkan om 1 miljoner euro på koncernens EBITA för det tredje kvartalet 2017.

I februari 2017 beslutade Eltel att dess strategiska inriktning kommer att vara på koncernens kärnverksamheter inom kraft och kommunikation på de geografiska marknaderna Norden, Polen och Tyskland medan verksamheter utanför kärnområdena kommer att avyttras eller avvecklas.

För mer information:
Ingela Ulfves

VP – IR and Group Communications

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel 

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 400. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.