Eltel senarelägger årsstämman till 1 juni 2017

Eltels styrelse har beslutat att senarelägga årsstämman 2017. I stället för planerat datum den 28 april 2017 kommer stämman att hållas den 1 juni 2017.

Som kommunicerats i Eltels helårsrapport för 2016, som publicerades den 21 februari 2017, beslöt Eltels styrelse att initiera undersökningar avseende ansvarsfrågor med anledning av eventuella historiska felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten. Mot denna bakgrund, och för att kunna ge årsstämman relevant underlag för beslut, har styrelsen beslutat att datumet för årsstämman blir den 1 juni 2017 i stället för den 28 april 2017. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 4 maj 2017.

Eltels Årsredovisning 2016, Hållbarhetsrapport 2016 och Bolagsstyrningsrapport 2016 kommer att publiceras på koncernens hemsida senast den 4 maj 2017. Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska senast den 18 maj 2017.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.