Eltel senarelägger publiceringen av koncernens delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016

Eltel har beslutat att senarelägga publiceringen av koncernens delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016. Det tidigare publiceringsdatumet, fredagen 10 februari 2016, har ändrats till onsdagen 22 februari 2017 klockan 8.00 CET.

Förra veckan reviderade Eltel sin vägledning för fjärde kvartalet och helåret 2016 (se pressmeddelande den 27 januari 2017). Samtidigt inleddes en projektrevision med syftet att utföra en omfattande utredning för att verifiera och kvantifiera risker och kostnader i utvalda pågående projekt inom krafttransmissionsverksamheten, främst i Afrika. Utredningen beräknas ta några veckor vilket förklarar senareläggningen av rapporten eftersom koncernens operativa EBITA kan påverkas av utfallet i utredningen.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.