Eltel tecknar avsiktsförklaring om att avyttra sin järnvägsverksamhet i Danmark

Eltel har idag tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra sin danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S, ett företag som tillhandahåller lösningar inom järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och mobilitetssystem. Eltels järnvägsverksamhet på den danska marknaden består i huvudsak av ett underhållskontrakt för signal-, spår-och kontaktledningar för Sund & Bælt A/S. Avtalet gäller fram till mars 2019 med en option om ett års förlängning.

Den planerade transaktionen, som omfattar underhållskontraktet med Sund & Bælt A/S, 26 anställda och operativ utrustning för leverans av aktuella underhållstjänster, kommer att ha en negativ EBITA-effekt uppskattad till DKK 7,7 miljoner och en negativ kassaflödespåverkan på DKK 18 miljoner som förväntas inträffa under fjärde kvartalet 2017 och första kvartalet 2018.

Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att slutföra transaktionen senast den 31 januari 2018.

I februari 2017 beslutade Eltel att dess strategiska inriktning kommer att vara på koncernens kärnverksamheter inom segmenten Power och Communication på de geografiska marknaderna i Norden, Polen och Tyskland. Eltels järnvägsverksamhet klassificeras som icke-kärnverksamhet och omfattar endast de nordiska länderna. I november 2017 undertecknade Eltel ett avtal om att sälja sin finska järnvägsverksamhet till Graniittirakennus Kallio Oy och arbetet med avyttring av Eltels järnvägsverksamhet i Sverige och Norge pågår fortfarande.

För mer information:
Thomas Rebermark
Group Marketing & Communications Director
Tel: +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Om Eltel 

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.