Eltel tecknar nytt flerårigt byggavtal med Ellevio i Sverige inom affärsområdet Power

Pressmeddelande 13.7.2017, kl 9.00 CET Eltel har tecknat ett nytt avtal inom eldistribution med Ellevio AB som innebär att bygga nya lokala jordkabelelnät i Sverige. Kontraktet är turnkey och omfattar allt från design till driftsättning. Projektet väntas vara klart till sommaren 2020. Avtalet är ett viktigt genombrott för Eltel på den svenska marknaden.

Det nya avtalet består av att installera 800 kilometer låg- och mellanspänningskabel, 470 kilometer schakt och installation av ca 310 nya nätstationer. Kontraktet omfattar dessutom demonteringen av luftledningarna i det befintliga elnätet. I Finland är Eltel marknadsledare inom motsvarande investeringsprojekt för elnät.

Hela projektet är indelat i tre geografiska områden: Norränge, Näsviken-Sörforsa och Strömsbruk i Gävleborgs län. Projektet inleds i augusti 2017 och dessa områden förväntas slutföras under tidsperioden oktober 2019 – juni 2020.

Juha Luusua, President - Eltel Power kommentarer:

”Vårt nya avtal med Ellevio är ett viktigt genombrott för Eltel på den svenska elmarknaden. Sedan många år tillbaka har Eltel levererat liknande projekt i Finland där vi är marknadsledande. Vi finns redan i Sverige inom service för eldistribution men att bygga nya jordkabelelnätverk i Sverige är en ny marknadsetablering för oss. Längden på det nya avtalet med Ellevio ger oss en bra plattform för att vidareutveckla vår verksamhet och närvaro inom detta marknadssegment i Sverige”.

För mer information:

Ingela Ulfves

VP – IR and Group Communications

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

För mer information om Ellevio: www.ellevio.se

Eltel i korthet

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster till infranetbranschen – kritisk infrastruktur som redovisas inom segmenten Power, Communication samt Other – med verksamhet främst inriktad på Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas med stora nätoperatörer. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Eltel har för närvarande cirka 8 400 medarbetare. Sedan februari 2015 är Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.