Eltel vinner nya gasjusteringsavtal med kraftbolag i Tyskland inom affärsområdet Power

Eltel har vunnit tre nya kontrakt med kraftbolag i Tyskland för perioden 2017–2022. Kontrakten med Avacon GmbH och BS Netz GmbH omfattar gasinstallationsjustering för att ändra naturgastyp hos privata hushåll. Det tredje kontraktet med EWE NETZ GmbH gäller manuella mätaravläsningar av gas, el och vattenförbrukning. Kontraktens totala värde beräknas uppgå till cirka tio miljoner euro.

På grund av lägre utbud av L-gas har Tyskland påbörjat ett program för att ändra gastyp till H-gas för hushållen. Eltels uppdrag sträcker sig från projektledning till logistik och anpassning av installationer enligt den nya standarden. Baserat på ny lagstiftning kräver denna förändring en anpassning av totalt fem miljoner gasinstallationer i Tyskland före 2030. Skiftet av gastyp förbättrar energieffektiviteten och sänker framtida koldioxidutsläpp.

I maj 2016 tog Eltel steget in i gasmätningsbranschen i Tyskland genom förvärvet av U-Serv GmbH. Kompetensen inom gassektorn, i kombination med Eltels know-how och etablerade processer för planering, kundkommunikation och större installationsutrullningar, gör Eltel väl positionerat för dessa kontrakt. För närvarande utför Eltel årligen flera miljoner mätaravläsningar i Tyskland.

För mer information:
Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med kärnverksamhet i Norden, Polen ovh Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.