Eltels installation av smarta mätare i Norge fortskriderväl – i Danmark har utrullning startats upp

Eltels utrullning av smarta mätare i Norge, tillsammans med Hafslund Nett, har passerat en viktig milstolpe med en takt på över 1 000 installationer per dag. Eltel och Hafslund tecknade i april 2015 ett kontrakt avseende installation av 630 000 smarta mätare för direktavläsning. Utrullningen planeras vara slutförd 2019. Utrullningsprojektet av smarta mätare med Kamstrup A/S i Danmark för Radius (tidigare DONG Energy Eldistribution) har startat med en pilotfas. Eltels totala referens överskrider installation av drygt fem miljoner smarta mätare.

Redan 2006 startade Eltel sin verksamhet för smarta mätare i Finland och Sverige och under dessa tio år har företaget installerat 3,5 miljoner smarta mätare i Finland, Sverige och Danmark. Efter det tecknade kontraktet med Hafslund 2015, vann Eltel samma år också två andra kontrakt i Norge, med Skagerak Nett respektive Soria konsortiet. Norge är nu det sista nordiska landet att rulla ut moderna smarta mätsystem och enligt nya bestämmelser ska dessa vara genomförda senast 2019.

I November 2015 aviserade Eltel att man tillsammans med Kamstrup A/S vunnit kontraktet avseende en utbyggnad och implementation för Radius i Danmark. Radius-projektet är den största implemeneringen av smarta mätare i Danmark, och kommer för Eltels del att omfatta utbyte av 500 000 smarta mätare. Idag har Eltel en total orderstock på cirka 1,6 miljoner mätare som ska installeras senast 2019, vilket innebär en utrullningsreferens om totalt över fem miljoner smarta mätare. Under våren 2016 tog Eltel klivet in på den tyska mätarmarknaden genom två förvärv.

Upprampning av Hafslund-projektet i Norge – Kamstrup-projektet i Danmark i pilotfas

Eltels ansvar i Hafslund-projektet omfattar projektledning, planering av utrullning, konsumentkommunikation, logistik och installationer. I Hafslund-projektet ägde planering och schemaläggning rum under hösten 2015, pilotfasen skedde mellan våren och sommaren 2016 och följdes av en två månaders upprampning under hösten 2016.

Pilotfasen i Kamstrup-projektet startade i december och beräknas vara klar i februari 2017. Planen är att påbörja volymimplementation under sommaren 2017 och att slutföra projektet i slutet av 2019.

Juha Luusua - President Eltel Power Distribution kommenterar:

"Smarta mätare är en av Eltels mest spännände tillväxtområden där vi har tio års erfarenhet och en klar marknadsledande position i Norden. Erfarenheterna av projektuppstarten med Hafslund har varit riktigt bra, vårt team är mycket motiverat, utrullningen genomförs enligt plan och responsen från konsumenterna har varit positiv. Utrullningen har passerat en viktig milstolpe och vi gör nu över 1 000 installationer dagligen. Modellen har testats med stor framgång i Finland och Sverige och visar nu goda resultat även i Norge. För närvarande har vi mer än 100 tekniker involverade i installationerna för Hafslund.

I Danmark har Eltel installerat över 800 000 smarta mätare under åren 2007-2012. Kamstrup-projekt för Radius är ett viktigt bevis på vårt effektiva koncept och fortsatta konkurrenskraft. Vi vann nyligen ett annat utrullningskontrakt avseende 50 000 smarta mätare för el, värme och vatten. Vår etablering i Tyskland har tillfört ytterligare referenser inom gas och vatten till Eltels tjänsteportfölj av smarta mätare. Eltel kommer att delta i mässan e-world i Essen den 7-9 februari - den största utställningen i sitt slag i Tyskland."

För mer information:
Hannu Tynkkynen
Chef – Extern kommunikation och hållbarhet  
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.