Eltels valberedning föreslår Joakim Olsson som ny styrelseledamot

Eltels valberedning har beslutat att föreslå Joakim Olsson som ny styrelseledamot, med effekt senast från och med bolagets nästkommande årsstämma. Med anledning av detta har styrelsens ordförande meddelat valberedningen att han avser att föreslå att Joakim Olsson adjungeras till styrelsen fram till dess att Joakim Olsson   blivit behörigen vald som styrelseledamot. Valberedningen har dessutom beslutat att vid bolagets nästkommande årsstämma föreslå omval av samtliga ordinarie styrelseledamöter. Nuvarande ordinarie ledamöter är Ulf Mattsson (ordförande), Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, Ulf Lundahl, Markku Moilanen, Mikael Moll och Hans von Uthmann.

Joakim Olsson, född 1965, är för närvarande styrelseordförande i Ovako Group och Seves Group, samt styrelseledamot i FläktGroup. Tidigare befattningar inkluderar bland annat uppdrag som styrelseledamot i Semcon och Concentric, samt positionen som VD för SAG Group och Haldex AB.

Eltels valberedning består av följande ledamöter:

  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l.
  • Joakim Rubin, Zeres Capital
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden

Valberedningens ledamöter representerar sammanlagt 49.25% av rösterna i bolaget.

För ytterligare information:

Erik Malmberg

Valberedningens ordförande

Tel: +46 8 50 55 96 00