Eltels valberedning föreslår Ulf Mattsson som ny styrelseordförande till Eltels årsstämma 2017

Valberedningen i Eltel föreslår att Ulf Mattsson väljs som ny styrelseledamot och ny styrelseordförande vid årsstämman 2017. Nuvarande ordföranden Ulf Lundahl föreslås fortsätta som ordinarie styrelsemedlem. Ulf Lundahl accepterade att fram till årsstämman 2017 axla ordföranderollen när Gérard Mohr avgick i november 2016. Valberedningen har engagerat Ulf Mattsson och Ulf Lundahl i arbetet med att ta fram ett fullständigt förslag till Eltels styrelse som kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Ulf Mattsson, född 1964, är för närvarande styrelseordförande i bland annat AcadeMedia, Musti ja Mirri och ItsLearning samt styrelseledamot i AddTech och Oras Invest. Tidigare befattningar inkluderar uppdraget som styrelseordförande i Securitas Direct, Granngården och Mackmyra Svensk Whisky, samt positionen som VD för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

Sammansättningen av Eltels valberedning är följande:

  • Joakim Rubin (ordförande), Zeres Capital
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.a.r.l.

Eltel AB (publ)

För mer information:
Joakim Rubin
Tel: +46 8 409 007 00
Email: joakim.rubin@zerescapital.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 08.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.