Förändring i Eltels koncernledning

Thomas Rebermark har utsetts till chef för marknadsföring och kommunikation samt medlem i koncernledningen från och med den 1 november 2017. Han kommer närmast från Rejlers AB där han innehar befattningen Group Marketing and Communications Director.

Ingela Ulfves, VP – IR and Group Communications och medlem i koncernledningen lämnar Eltel för att uppta en ny position på Fortum Oyj. Hon fortsätter i sin nuvarande position fram till slutet av oktober 2017.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.