Förändring i sammansättningen av Eltels valberedning

Som en följd av förändring av ägandet i Eltel AB har sammansättningen av Eltels valberedning förändrats. Eltels fyra största aktieägare den 20 januari 2017 är Zeres Capital, Fjärde AP-fonden (AP4), Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden (AP1).

Lannebofonder har minskat sitt innehav från 6,78 % och är inte längre bland de fyra största ägarna. De kommer följaktligen att avgå från valberedningen medan AP1 tar dess plats. Från och med idag är valberedningens ledamöter därmed:

  • Joakim Rubin, Zeres Capital (13,00 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (AP4) (9,59 % av rösterna)
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder (9,56 % av rösterna) och
  • Ossian Ekdal, Första AP-fonden (AP1) (5,05 % av rösterna)

Medlemmarna i valberedningen representerar 37,22 % av rösterna i bolaget.

Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets webbplats. Eltel årsstämma 2017 kommer att äga rum den 28 april 2017.

För mer information:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.