Förändringar i Eltels koncernledning

Petter Traaholt har utsetts till ny CFO för Eltel och kommer att ingå i koncernledningen. Han ersätter interims-CFO Lars Nilsson från och med den 1 juli 2017. Vidare har Mikael Johansson, VP – Group Strategy, beslutat att lämna Eltel.

Petter Traaholt har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och medlem av koncernledningen från och med den 1 juli 2017. Petter Traaholt har bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom affärsverksamhet, företagsutveckling, strategi och finans. Han har också en omfattande erfarenhet av turnarounds från olika branscher. Petter Traaholt kommer närmast från positionen som vice CFO för Eltel AB. Dessförinnan var han VD på Callenberg Technology Group AB och Wilhelmsen Technical Solutions AS och var CFO på Wilhelmsen Maritime Services AS, ASSA ABLOY Hospitality AS, Boliden AB och Trelleborg Finance BV.

Lars Nilsson, interims-CFO på Eltel AB sedan november 2016, lämnar Eltel per den 30 juni 2017.

Mikael Johansson, VP – Group Strategy och medlem i koncernledningen lämnar Eltel per den 30 juni 2017 för att uppta en ny position i ett annat bolag.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com  

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.