Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017 på torsdagen den 2 november 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt håller en presentation via audiocast på engelska kl. 10:00 svensk tid.

Presentationen kommer att sändas live på www.eltelgroup.com. De som vill delta på telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på följande nummer:

  • SE: +46 8 56 64 27 00
  • FI: +358 9 81 71 04 92
  • UK: +44 20 30 08 98 13

Vänligen ring in i god tid och anmäl dig.

Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via audiocast eller telekonferensen. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt vid samma tid och går att följa i efterhand på www.eltelgroup.com.

För mer information:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.