Nytt publiceringsdatum för Eltels delårsrapport för första kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2017 tisdagen den 2 maj 2017 efter börsens stängning, istället för den 5 maj 2017.

Eltels koncernchef Håkan Kirstein och interim-CFO Lars Nilsson kommer att hålla en presentation på engelska via audiocast onsdagen den 3 maj 2017 kl 8.00 CET.

Presentationen kommer att sändas live på www.eltelgroup.com. De som vill delta på telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på följande nummer:

  • SE: +46 8 56 64 26 92
  • FI: +358 9 81 71 04 92
  • UK: +44 20 30 08 98 03

Vänligen ring i god tid för att registrera dig.

Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller telefonkonferensen. Presentationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt vid samma tidpunkt på www.eltelgroup.com samt möjlighet att se presentationen i efterhand.

För mer information:

Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.