Beslut vid Eltel AB (publ) extra bolagsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll under måndagen den 17 september en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Följande beslut fattades vid extrastämman:

Val av styrelse etc.

Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget utökas från åtta till nio stycken. Det beslutades också att det totala styrelsearvodet för perioden fram tills nästkommande årsstämma ökas, i proportion till det utökade antalet ordinarie styrelseledamöter, till sammanlagt EUR 487 200. Mikael Moll avgick från sin roll som styrelseledamot i bolaget i samband med den extra bolagsstämman. Roland Sundén och Mikael Aro valdes till nya ledamöter i styrelsen för perioden fram tills nästkommande årsstämma. 

Roland Sundén, född 1953, är för närvarande President för Hiab och medlem i Cargotecs ledningsgrupp. Tidigare befattningar inkluderar bland annat positionerna som VD för LM Wind Power, President Agricultural Division, Case New Holland, samt Executive Vice President, Volvo Construction Equipment.

Mikael Aro, född 1965, är för närvarande Senior Industry Expert på Triton, styrelseordförande i Glamox AS och Flokk AS, samt styrelsemedlem i Nokas AS. Tidigare befattningar inkluderar bland annat uppdrag som styrelseordförande i Mehiläinen Oy och Nordic Cinema Group, vice styrelseordförande i Kesko Oyj, styrelsemedlem i Altia Oyj, samt positionerna som VD för VR-Group och Senior Vice President Northern Europe, Carlsberg Group. 

Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTIP 2018)

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (LTIP 2018) för ledande befattningshavare inom Eltel-koncernen. Målet är att skapa ett personligt långsiktigt ägande av Eltel-aktier bland deltagarna.  

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

  1. Villkor för LTIP 2018. 
  2. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 i form av nyemitterade aktier av serie C.
  3. Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.
  4. Övriga frågor med anledning av LTIP 2018. 

Stämman godkände villkoren för LTIP 2018 enligt punkt A ovan och säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 enligt punkt B ovan i form av nyemitterande aktier av serie C.

Programmet riktar sig till VD, CFO och maximalt sex personer i koncernledningsgruppen. Deltagare kommer, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-stamaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Eltel-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av antalet Eltel-stamaktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2018 är mer än tre år. 

For further information:
Petter Traaholt
Chief Financial Officer
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

About Eltel
Eltel is a leading Northern European provider of technical services for critical infrastructure networks – Infranets – in the segments of Power, Communication and Other, with operations throughout the Nordics, Poland and Germany. Eltel provides a broad and integrated range of services, spanning from maintenance and upgrade services to project deliveries. Eltel has a diverse contract portfolio and a growing customer base of large network owners. In 2017, Eltel net sales amounted to EUR 1.3 billion. The current number of employees is approximately 7,680. Since 2015, Eltel AB is listed on Nasdaq Stockholm.