Casimir Lindholm utsedd till ny vd och koncernchef för Eltel

Eltels styrelse har utsett Casimir Lindholm till ny vd och koncernchef för Eltel AB (Eltel) från och med den 1 september 2018. Casimir Lindholm kommer närmast från en position som vd och koncernchef för Lemminkäinen Oyj och han har tidigare varit chef för Lemminkäinens affärsområde Husbyggnationer i Finland. Dessförinnan var han verksam inom Eltel-koncernen som ansvarig för affärsområde Fixed Telecom och som Managing Director för Eltel Sverige. Casimir Lindholm är ekonomie magister och har en MBA-examen. Han är styrelseledamot i Uponor Oyj och Hartwall Capital Oy Ab. Håkan Kirstein kommer att fortsätta i sin roll som vd och koncernchef fram tills dess att Casimir Lindholm tillträder.

”Vi är mycket glada att Casimir har accepterat erbjudandet att bli ny vd för Eltel. Han har lång erfarenhet från tjänste- och projektdrivna organisationer och har visat att han är en stark ledare med förmåga att vända verksamheter och uppvisa goda resultat. Det är också positivt att han känner Eltels kunder väl, vilket innebär att han snabbt kommer att komma in i sin nya roll på Eltel”, säger Ulf Mattsson, ordförande i Eltel.

”Eltel är en stark organisation som gått igenom en svår omställning men som nu är rustat för nästa fas i utvecklingen. Jag ser fram emot att få ta över ansvaret och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att såväl Eltel som våra kunder når sin fulla potential”, kommenterar Casimir Lindholm.

Håkan Kirstein tillträdde, efter en kort tid som styrelsemedlem, som vd och koncernchef i samband med att koncernen under hösten 2016 stod inför finansiella och operationella utmaningar.

”Håkan har genomfört ett bra och viktigt förändringsarbete under en utmanande period för Eltel. Parallellt med de stora strukturella förändringarna har Håkan rekryterat en stark och kompetent ledningsorganisation och genomfört en operationell renodling, med en lands- och marknadsfokuserad organisation, i syfte att möjliggöra en mer operativ vd-roll. Mot bakgrund av detta har styrelsen, i samråd med Håkan, funnit tidpunkten lämplig för ett vd-byte. Jag vill passa på att tacka Håkan för hans insats i en turbulent tid”, säger Ulf Mattsson, ordförande i Eltel.

”Det har varit två spännande år där vi genomfört nödvändiga förändringar för att skapa en stabil verksamhet”, kommenterar Håkan Kirstein.

”Timingen är nu rätt för att lämna över stafettpinnen till Casimir för att leda företaget i nästa fas”, säger Ulf Mattsson, ordförande i Eltel.

För ytterligare information:
Ulf Mattsson, Ordförande
ulf.mattsson@eltelnetworks.se

Håkan Kirstein, vd och Koncernchef
hakan.kirstein@eltelnetworks.se 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16:e april 2018 kl. 08.00 CET

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.