Eltel avyttrar järnvägsverksamheten i Norge

Eltel har idag tecknat avtal om att avyttra den norska järnvägsverksamheten till Æra AS, ett helägt dotterbolag till Jotunfjell Partners AS.

Eltels järnvägsverksamhet på den norska marknaden omsatte 2017 EUR 13,1 miljoner med en EBITA om EUR -4,7 miljoner. Förvärvsbeloppet uppgår till EUR 1. Förväntad kassaflödespåverkan uppgår till EUR -0,7 miljoner och förväntas inträffa under det tredje kvartalet 2018 i samband med transaktionens slutförande.

Försäljningen innebär att samtliga icke-kärnverksamheter, med undantag för slutförande av vissa järnvägskontrakt och utestående garantiåtaganden i den svenska järnvägsverksamheten, sålts i enlighet med den strategiska inriktning som Eltel beslutade om och som offentliggjordes under våren 2017. 
 

För mer information:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter
Kommunikationschef
Tel: +46 72 595 46 92, elin.otter@eltelnetworks.se
 

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 600. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.