Eltel slutför avyttringen av järnvägsverksamheten i Sverige

Eltels försäljning av den svenska järnvägsverksamheten till Strukton Rail AB, som annonserades den 12 mars 2018, har nu slutförts.

Den slutliga transaktionen, bestående av bygg- och underhållsavtal med nyckelkunder, anställda och operativ utrustning som används för att leverera de relevanta tjänsterna, har en negativ påverkan på EBITA och en negativ kassaflödespåverkan uppgående till cirka 6,5 miljoner euro.

Som en del av försäljningen ingår Eltel ett underleverantörsavtal med Strukton Rail AB för att slutföra vissa järnvägskontrakt, vilka beräknas vara slutförda under 2019.

I februari 2017 beslutade Eltel att den strategiska inriktningen kommer att ligga på koncernens kärnverksamheter inom segmenten Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland. I januari 2018 sålde Eltel den finska järnvägsverksamheten till Winco Oy och den danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S. Försäljningsprocessen för Eltels järnvägsverksamhet i Norge pågår fortfarande.

För ytterligare information:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad
kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.