Eltel tecknar en avsiktsförklaring att avyttra sin järnvägsverksamhet i Sverige

Eltel har idag undertecknat en avsiktsförklaring att avyttra sin svenska järnvägsverksamhet, bestående av nyckelkundkontrakt, anställda och operativ utrustning, till Strukton Rail AB, ett företag som tillhandahåller lösningar inom järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och mobilitetsystem.

Den planerade transaktionen, bestående av bygg-och underhållsavtal med nyckelkunder, anställda och operativ utrustning som används för att leverera de relevanta tjänsterna, kommer ha en negativ påverkan på EBITA och en negativ kassaflödespåverkan uppskattad till ca 6,5 miljoner euro, vid tidpunkten för transaktionens fullbordan.

Enligt avsiktsförklaringen avser parterna färdigställa och slutföra transaktionen under H1 2018. Transaktionen är föremål för kundgodkännande av överlåtelse av avtal.

Eltel kommer som en del av avyttringen att ingå ett underleverantörsavtal med Strukton Rail AB för slutförande av vissa järnvägskontrakt som behålls av Eltel och som beräknas vara slutförda under 2019.

I februari 2017 beslutade Eltel att dess strategiska inriktning kommer att ligga på koncernens kärnverksamheter inom segmenten Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland. I januari 2018 sålde Eltel sin finska järnvägsverksamhet till Winco Oy och sin danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S. Försäljningsprocessen för Eltels järnvägsverksamhet i Norge pågår fortfarande.

For mer information:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.