Eltel tecknar ett tvåårskontrakt med TDC i Danmark värt cirka 20 miljoner euro

Eltels danska kommunikationsverksamhet har i ett konsortium förlängt ett pågående kontrakt med TDC om att bygga upp och underhålla deras fibernät i Danmark. Eltels andel av kontraktet är värt cirka 20 miljoner euro.

Kontraktet gäller i två år från juni 2019 fram till juni 2021, med möjlighet till ett års förlängning.

Konsortiet heter Fiber & Anlæg, och består av Eltel, Petri & Haugsted och Munck Forsyningsledninger. Eltels andel av konsortiet är 40 procent.

För mer information:

Claus Metzch Jensen, Managing Director, Country Unit Eltel Denmark
Tel: +45 23 23 8080, claus.metzchjensen@eltelnetworks.com

Elin Otter, Head of Group Communications
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.