Eltel tecknar tvåårigt ramavtal i Finland värt 13,6 miljoner euro inom affärsområdet Power

Eltels Powerverksamhet i Finland har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt cirka 13,6 miljoner euro.

Ramavtalet är baserat på en geografisk modell där Eltel ansvarar för fälttjänster åt Carunas slutkunder, reparationer av distributionsnätverk samt underhålls- och byggnadsarbeten i utvalda kommuner.

Ramavtalet gäller i två år från mars 2019 till slutet av mars 2021.

Avtalet omfattar Espoo, Kirkkonummi och Kauniainen i huvudstadsområdet, Joensuu i Östra Finland, Sydösterbotten och Nordöstra Finland.

För mer information:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Head of Group Communications
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.