Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark tecknar treårigt ramavtal värt cirka 29 miljoner euro

Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark har tecknat ett treårigt FTTH (fiber till hemmet) ramavtal med Fibia, Danmarks största fiberföretag. Avtalet är värt cirka 29 miljoner euro.

Avtalet innebär att Eltel kommer att ansvara för utrullning och installation av fiber till minst 4 000 hushåll årligen samt 350 kilometers gräventreprenad på Själland. Ramavtalet gäller i tre år från januari 2019 till januari 2022.

För mer information:

Claus Metzsch Jensen, Managing Director, Country Unit Denmark
Tel: +45 23 23 8080, claus.metzschjensen@eltelnetworks.com

Elin Otter, Head of Group Communications
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.